Chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng KNST quốc gia & Lễ bế mạc TECHFEST Việt Nam 2020

  • Ngày bắt đầu: 29/11/2020 08:30
  • Ngày kết thúc: 29/11/2020 11:00
  • Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Cuộc thi sẽ có sự góp mặt của các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, chuyên gia trong nước và quốc tế để lựa chọn ra top 3 doanh nghiệp KN ĐMST tiềm năng nhất để nhận được hỗ trợ và nhận vốn đầu tư cũng như quán quân của Cuộc thi.

 

Thông báo