Techfest vùng Bến Tre (Dự kiến)

  • Ngày bắt đầu: 20/05/2018 08:00
  • Ngày kết thúc: 20/05/2018 17:00
  • Địa điểm: Bến Tre
• Cuộc thi tìm kiếm startup ĐMST
• Hội thảo
• Trưng bày sản phẩm/dịch vụ (booth)
• Kết nối đầu tư
1
Thông báo