TECHFEST Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tại Bến Tre và TECHFEST Vùng Đông Nam Bộ tại TP. HCM

TECHFEST Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tại Bến Tre và TECHFEST Vùng Đông Nam Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh (Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ + Sở KH&CN Bến Tre và Sở KH&CN thành phố Hồ Chí Minh)

Thông báo