Techfest Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

  • Ngày bắt đầu: 15/10/2019 08:00
  • Ngày kết thúc: 15/10/2019 17:00
  • Địa điểm: Cần Thơ

Diễn ra vào trung tuần tháng 10/2019

1
Thông báo