Techfest Vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi Bắc Bộ

  • Ngày bắt đầu: 17/10/2019 09:30
  • Ngày kết thúc: 17/10/2019 17:00
  • Địa điểm: Hà Nội

Diễn ra vào 17/10/2019

1
Thông báo