Techfest Vùng Đông Nam Bộ 2019

  • Ngày bắt đầu: 23/10/2019 09:30
  • Ngày kết thúc: 24/10/2019 17:30
  • Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu

Được tổ chức bởi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1
Thông báo