Techfest vùng quy mô quốc tế Bình Dương (Dự kiến)

  • Ngày bắt đầu: 08/07/2020 08:00
  • Ngày kết thúc: 10/07/2020 17:00
  • Địa điểm: Bình Dương
• Khai mạc Bình Dương
• Diễn đàn chính sách
• Chuỗi hội thảo (chủ đề Smart city)
• Trưng bày  (booth)
• Cuộc thi tìm kiếm startup ĐMST
• Kết nối đầu tư
1
Thông báo