Techfest vùng tại Đà Nẵng (Dự kiến)

  • Ngày bắt đầu: 09/10/2020 08:00
  • Ngày kết thúc: 09/10/2020 17:00
  • Địa điểm: Đà Nẵng
• Cuộc thi tìm kiếm startup ĐNST
• Hội thảo
• Trưng bày sản phẩm/ dịch vụ
• Kết nối đầu tư
1
Thông báo