Techfest vùng tại Hà Nội (Dự kiến)

  • Ngày bắt đầu: 09/09/2020 08:00
  • Ngày kết thúc: 09/09/2020 17:00
  • Địa điểm: Hà Nội
• Cuộc thi tìm kiếm startup ĐMST
• Hội thảo
• Trưng bày sản phẩm/dịch vụ (booth)
• Kết nối đầu tư
1
Thông báo