logo

TECHFEST VÙNG

GIỚI THIỆU

Nhằm thúc đẩy liên kết các thành phần của hệ sinh thái (doanh nghiệp khởi nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp,..) của vùng với hệ sinh thái quốc gia và quốc tế, tạo dựng và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các bạn trẻ tại địa phương, chuỗi sự kiện Techfest vùng được tổ chức tại nhiều địa phương khác nhau trên địa bàn cả nước trước thềm sự kiện Techfest Vietnam 2019.

TECHFEST VÙNG ĐỒNG BẰNG
SÔNG HỒNG VÀ TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC

HÀ NỘI
17/10/2019

Thủ đô Hà Nội luôn là một trong những thành phố đi đầu trong việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Với các hoạt động khuyến khích khởi nghiệp thường xuyên được tổ chức, đồng hành với đó là sự hỗ trợ của các vườn ươm, các quỹ đầu tư, v.v., đây hứa hẹn sẽ là một địa điểm tổ chức lý tưởng cho Techfest Vùng Đồng Bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc năm nay.


THÔNG TIN LIÊN HỆ
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Website: dost.hanoi.gov.vn
Điện thoại: 0243.3553185