TED@TECHFEST

  • Ngày bắt đầu: 05/12/2019 14:00
  • Ngày kết thúc: 05/12/2019 18:00
  • Địa điểm:

Các bài diễn thuyết về khởi nghiệp, công nghệ mang tính truyền cảm hứng của diễn giả nổi tiếng đến từ các quốc gia, tập đoàn, startup “kỳ lân”.

1
Thông báo