TED@Techfest và giao lưu kết nối các startup

  • Ngày bắt đầu: 05/12/2019 17:00
  • Ngày kết thúc: 05/12/2019 18:30
  • Địa điểm: Phòng hội thảo lớn – Cung quy hoạch.

- Thành phần: Đại diện và học sinh/sinh viên các Viện, Trường, cơ sở ươm tạo, quỹ đầu tư, nhà đầu tư, startup, các chuyên gia trong nước và quốc tế.

- Nội dung: Các bài diễn thuyết về khởi nghiệp, công nghệ mang tính truyền cảm hứng của diễn giả nổi tiếng đến từ các quốc gia, tập đoàn, startup thành công quốc tế; giao lưu, networking.

Thời gian

Hoạt động

18:00 – 18:30

Đón tiếp đại biểu, khách mời

18:30 – 18:35

 

Mở đầu chương trình

Tuyên bố lý do

Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự

18:3518:47

Tương lai của các nền tảng phi tập trung – Lợi Lưu (Kyber Network)

18:47 – 18:59

2040 - định danh công dân và chấm điểm tín dụng  - Lê Công Thành (InfoRE)

19h00

Bế mạc & Kết thúc chương trình

1
Thông báo