Thử nghiệm công nghệ trong khởi nghiệp tác động xã hội

Lịch trình chi tiết sự kiện

1.30-1.45: Khai mạc và tóm tắt bối cảnh khởi nghiệp tác động xã hội

  • Caitlin Wiesen, Giám đốc UNDP tại Việt Nam

1.45-2.00: Chủ đề 1: Thử nghiệm công nghệ trong khởi nghiệp và tác động xã hội

  • Adam Lemmon, Giám đốc Công nghệ, Blockchain Learning Group và Blockscale Solutions

2.00-3.00: Phiên thảo luận #1

  • Adam Lemmon, Giám đốc Công nghệ, Blockchain Learning Group và Blockscale Solutions
  • Nguyễn Văn Quốc, Giám đốc, Public Service Information Centre, Đà Nẵng
  • Võ Thị Hoàng Yến, Giám đốc, Disability Research and Capacity Development
  • Savinda Ranathunga, Regional Youth Project Coordinator, UNDP Regional Bureau for Asia Pacific, (Moderator)

3.00-3.30: Giải lao và kết nối

1
Thông báo