Tích hợp công nghệ trong khởi nghiệp tác động xã hội

Lịch trình chi tiết

3.30-3.45: Chủ đề 2: Tích hợp công nghệ trong khởi nghiệp tác động xã hội

  • Pariwat Wongsamran, Giám đốc phụ trách khởi nghiệp Thái Lan, Trung tâm Đổi mới Quốc gia Thái Lan

3.45-4.45: Phiên thảo luận số 2

  • Pariwat Wongsamran, Giám đốc phụ trách khởi nghiệp Thái Lan, Trung tâm Đổi mới Quốc gia Thái Lan
  • Jan Zellman, Nhà sáng lập của Evergreen Labs, Đà Nẵng
  • Nguyễn Phi Vân, Chủ tịch Saigon Innovation Hub
  • Richard Hazenberg, Giáo sư về đổi mới xã hội, Đại học Northampton
  • Trương Nam Thắng, Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội (Điều hành)

4.45-5.00: Bế mạc

1
Thông báo