Tiệc chào mừng khách VIP

  • Ngày bắt đầu: 29/11/2018 18:00
  • Ngày kết thúc: 29/11/2018 19:30
  • Địa điểm: ARIYANA CONVENTION CENTREN - Số 107 Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ Khê, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

Tiệc chào mừng khách VIP

- Thời Gian: 18h00- 19h30 ngày 29/11/2018

- Địa điểm: ARIYANA CONVENTION CENTRE - Số 107 Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ Khê, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng.

- Quy Mô: Dự kiến 500 khách VIP

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương; lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty; một số nhà khoa học trẻ uy tín trong nước và quốc tế.

 

1
Thông báo