Tiềm năng và Thách thức của Startups Nông nghiệp 4.0

Chi tiết chương trình

13:10 - 14:10: Phần chia sẻ của các diễn giả

  • Mr. An Chang Doek, Chuyên gia Hàn Quốc về Smart Farming - Renewable Energy
  • Mr. David Davies, CEO của Startup AgUnity
  • Mr. Ngô Đăng Giáp, Trung tâm Cung ứng Nguồn nhân lực - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

14:10 - 14:30Tổng kết phiên 1

  • Mr. Đàm Quang Thắng
  • Mr. An Chang Doek
  • Mr David Davies
  • Mr Ngô Đăng Giáp
1
Thông báo