Tọa đàm chính sách Định hướng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo sau dịch Covid-19

  • Ngày bắt đầu: 27/11/2020 08:30
  • Ngày kết thúc: 27/11/2020 12:00
  • Địa điểm: Phòng B104, Tòa A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
  • Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/dvreFCRLgt4FutRX9

Tọa đàm chính sách Định hướng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo sau dịch Covid-19

1. Đơn vị chủ trì
Đại học Kinh tế Quốc dân
- Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ (NATEC), Bộ Khoa học & Công nghệ

2. Ngôn ngữ
Tiếng Việt – Tiếng Anh

3. Mục tiêu tọa đàm
Là diễn đàn thảo luận giữa các bên hữu quan chính của hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp gồm có các nhà hoạch định chính sách, đại diện các Bộ ngành, các nhà nghiên cứu, các tổ chức quốc tế lớn, các doanh nghiệp khởi nghiệp, các tổ chức hỗ trợ/cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo, thúc đẩy, các nhà đầu tư, các giảng viên cùng:
- Đánh giá thực trạng về tác động của dịch Covid-19 đến nền kinh tế, khu vực doanh nghiệp khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo;
- Thảo luận về các cơ hội, thách thức đối với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong và sau dịch Covid-19;
- Xác định các xu hướng và bổi cảnh mới, thảo luận các cách thức ứng xử phù hợp của các cấu phần hệ sinh thái, đặc biệt là cấu phần chính sách và thực thi chính sách giúp doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có thể thích ứng, chuyển đổi và bứt phá sau dịch Covid-19.

4. Chi tiết tọa đàm

 

Thời gian

Nội dung chương trình

8:30 – 9:00

Đăng ký, đón tiếp đại biểu, báo chí

Networking

9:00 – 9:05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

9:05 – 9:15

Phát biểu chào mừng

 

Phần 1. Tác động của dịch Covid-19 đến hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam

9:15 – 9:30

Trình bày Tác động của Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam

9:30 – 9:45

Trình bày Tác động của Covid-19 đến hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam

9:45 – 10:30

Phiên thảo luận

 

Phần 2. Bối cảnh mới sau Covid-19 và Cách thức ứng xử

10:30 – 11:10

Chủ đề thảo luận 1 “Bình thường mới, Xu hướng mới, Chính sách mới”     

11:10 – 11:50

Chủ đề thảo luận 2 “Lựa chọn nào, hiệp lực nào để thích ứng, chuyển đổi và bứt phá?”

11:50 – 12:00

Tổng kết, bế mạc

 

Thông báo