Tòa đàm: Đánh giá hiệu quả của các tổ chức cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp sáng tạo

  • Ngày bắt đầu: 04/12/2019 13:30
  • Ngày kết thúc: 04/12/2019 16:00
  • Địa điểm: Phòng hội thảo 6, tầng trệt, Cung Quy hoạch

- Thành phần: Đại diện các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, các địa phương, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các startup….

- Chương trình chi tiết:

Thời gian

Nội dung

13:30 – 14:00

Đăng ký đại biểu

14h00 – 14h10

Giới thiệu đại biểu tham dự

14h10 – 14h20

Phát biểu khai mạc

(Lãnh đạo Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN)

14h20 – 14h50

Thông tin và dịch vụ sở hữu công nghiệp phục vụ doanh nghiệp

14h50 – 15h20

- Vai trò của SHTT trong Khởi nghiệp ĐMST

- Quản lý và khai thác tài sản SHTT trong DN

- Bảo hộ quyền SHTT trong DN

15h20 – 15h50

Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng với khởi nghiệp ĐMST

(TS. Nguyễn Hoàng Linh - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ)

15h50  - 16h20

Cập nhật chính sách, pháp lý cho các đơn vị Khởi Nghiệp ĐMST và cac đơn vị hỗ trợ KN ĐMST

(Đại diện Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN)

15h50 - 16h00

Giải lao

16h00- 17h00

Tọa đàm, trao đổi

17h00

Bế mạc hội thảo

1
Thông báo