Toạ đàm: Xây dựng hệ sinh thái hội nhập

Nội dung chi tiết chương trình

13:30 - 13:40 

Giới thiệu sơ bộ chương trình

13:40 - 14:00 

Keynote: Hệ sinh thái khởi nghiệp DMST và vai trò của các vườn ươm tại VN

14:00 - 15:00 

Panelist: Xây dựng hệ sinh thái hội nhập

 • Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST
 • Vai trò của trường đại học, viện nghiên cứu
 • Các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, vườn ươm
 • Coworking space

15:00 - 15:30 

Nghỉ giải lao

15:30 - 15:50 

Keynote: Nhân tố bí ẩn, vai trò của Mentor trong hệ sinh thái khởi nghiệp DMST

15:50 - 16:50 

Panelist: Xây dựng mạng lưới cố vấn khởi nghiệp, 2 năm nhìn lại.

 • Xây dựng mạng lưới cố vấn khởi nghiệp ĐMST
 • Những câu chuyện thực tế, những ví dụ điển hình và các giải pháp thúc đẩy.
 • Từ vai trò cố vấn tới nhà đầu tư thiên thần

16:50-17:00 

Tri ân diễn giả

Diễn giả
 • Hub Langstaff
 • Lan Phan
 • Jakob Modele
 • Mike Ducker
 • Nguyễn Trung Dũng
 • Nguyễn Trung Kiên
 • Phạm Duy Hiếu
 • Trần Trí Dũng (Moderate)
 • Keith Ippel
 • Kendrick Nguyen 
 • Mandy (Moderate)
1
Thông báo