Bế mạc phiên 4.0 Tech

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 15:45
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 16:00
  • Địa điểm:

- Ra mắt Vietnam Startup Ecosystem - mạng lưới liên kết, hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối quốc tế

- Kí kết mạng lưới chuyên gia 4.0 - Vietnam Startup Ecosystem

1
Thông báo