Vòng loại và Bán kết Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp ĐMST

  • Ngày bắt đầu: 01/09/2020 00:00
  • Ngày kết thúc: 29/11/2020 23:00
  • Địa điểm:
  • Link xem online:
  • Link đăng ký tham dự:

Vòng loại và Bán kết Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bởi Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC), Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Startup Vietnam Foundation (SVF), và các Làng

Thông báo