TECHFEST 2017
INFORMATION

Với sự hiện diện của lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp, TECHFEST 2017 sẽ mang lại cho người tham dự những thông tin về chương trình hay các tham vấn chính sách. 

Đến với TECHFEST 2017, bạn còn có cơ hội được tìm hiểu và cập nhật những thông tin về xu hướng của các công nghệ tiên phong nổi bật đang được rất nhiều người quan tâm như Trí thông minh nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), khái niệm Internet vạn vật – (Internet of Things IoT), Công nghệ chuỗi khối (Blockchain), v.v

TECHFEST 2017, nguồn thông tin đa dạng của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp khởi nghiệp, và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sẽ đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp về mặt thông tin, kết nối và học hỏi kinh nghiệm. Bên cạnh đó, với điểm mới là sự chuyên sâu vào 07 lĩnh vực khoa học và công nghệ chuyên biệt (nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch và thực phẩm, công nghệ tiên phong & tài chính, công nghệ tiềm năng và cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST), các nhà đầu tư và các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể chọn lọc thông tin một cách thuận tiện hơn.