Đào tạo miễn phí cho các Startup trong chương trình  "Khởi nghiệp du lịch thông minh  - VTS 2019"

Đào tạo miễn phí cho các Startup trong chương trình "Khởi nghiệp du lịch thông minh - VTS 2019"

Chương trình khởi nghiệp du lịch thông minh Vietnam Tourism Startup mở đợt 1 vào năm 2019, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên, thanh niên trên toàn quốc được tham gia tập huấn kiến thức nền tảng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng các dự án khởi nghiệp du lịch tham gia VTS 2019. Songhan Incubator tổ chức chương trình đào tạo MIỄN PHÍ - SHi Inspiration Journey cho 100 ý tưởng, dự án khởi nghiệp du lịch khu vực Miền Trung, Miền Bắc và Miền Nam.

I/ Cơ hội tham gia chương trình

Với mong muốn kết nối và đem đến giá trị hữu ích cho cộng đồng khởi nghiệp nói chung cũng như khởi nghiệp du lịch nói riêng, Songhan incubator sẽ tổ chức chương trình đào tạo VTS2019- SHi Startup Inspiration. Tại đây bạn sẽ có cơ hội:

  • Tham gia khóa đào tạo miễn phí
  • Tham gia 10 khóa tập huấn nền tảng ý tưởng, dự án ( ưu tiên lĩnh vực du lịch cho các bạn, các team) trong đó có 4 khóa tại Đà Nẵng, 3 Khóa tại Hà Nội và 3 khóa tại Hồ Chí Minh.
  • Gặp gỡ, trao đổi và thảo luận trực tiếp với các chuyên gia trong và ngoài nước về lĩnh vực du lịch
  • Tạo thuận lợi trong việc kết nối cơ hội về các ý tưởng hoặc dự án với nhau....

II/ Thời gian và địa điểm diễn ra chương trình

- Thời hạn tổ chức 10 khóa trên 3 khu vực ĐÀ NẴNG, HCM, HÀ NỘI đến: 31/5/2019

  • Tại Đà Nẵng: 8-9/3/2019 | 30-31/3/2019 | 20-21/4/2019 | 26-27/4/2019 (đã có thay đổi thời gian phù hợp)
  • Tại HCM: 16-17/3/2019 | 5-6/4/2019 | 3-4/5/2019
  • Tại Hà Nội: 22-23/3/2019 | 19-20/4/2019 | 10-11/5/2019

- Địa điểm: Shi Zone - Tầng 7, ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng – 566 Núi Thành, ĐN
Khu ươm tạo 2 miền HCM & HN (thông báo sau)

III/  Cách thức đăng ký

- Các cá nhân/nhóm sinh viên có ý tưởng hoặc dự án khởi nghiệp đăng ký tại: http://bit.ly/VTS2019

( lưu ý càng chi tiết càng thuận lợi hơn cho việc tuyển chọn tham gia chương trình đào tạo VTS2019- SHi Startup Inspiration.)

-  Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp tại:

 

 

1
Thông báo