Khảo sát về “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP CÔNG NGHỆ”

Khảo sát về “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP CÔNG NGHỆ”

Kính gửi Quý Ông/Bà,

Văn phòng Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Văn phòng Đề án 844) là đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, được thành lập nhằm hỗ trợ việc thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, vốn là một trong những định hướng trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh hội nhập hiện tại.

Văn Phòng Đề án 844 đang thực hiện một khảo sát về “Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ” nhằm tìm hiểu sâu hơn về ảnh hưởng của những yếu tố nội tại của doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cũng như các yếu tố bên ngoài có thể dẫn đến thành công của loại hình doanh nghiệp này. Kết quả từ khảo sát này sẽ được phân tích và đánh giá, gửi tới Lãnh đạo Bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước liên quan trong việc xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Rất mong ông/bà dành chút thời gian để hoàn thành bảng khảo sát để hỗ trợ chúng tôi trong việc hoàn thành nghiên cứu này, phục vụ việc đưa ra các chính sách sắp tới cho doanh nghiệp khởi nghiệp nói chung và khởi nghiệp công nghệ nói riêng.

Xin trân trọng cảm ơn!

https://goo.gl/forms/sPusvETmvfZaeQmu2

1
Thông báo