Lộ trình tổng thể các tuyến xe buýt tại Đà Nẵng

Lộ trình tổng thể các tuyến xe buýt tại Đà Nẵng

Hệ thống vận tải công cộng của thành phố Đà Nẵng hiện tại bao gồm 14 tuyến xe buýt, trong đó có 1 tuyến buýt TMF do Quỹ Toyota Mobility Foundation tài trợ, 6 tuyến buýt hiện trạng (không trợ giá),  5 tuyến buýt trợ giá và 2 tuyến buýt du lịch N1, N2.

Bản đồ hệ thống xe buýt Đà Nẵng

       Tuyến buýt TMF: Bùi Dương Lịch – Xuân Diệu – Công viên 29/3
       Các tuyến xe buýt hiện trạng (không trợ giá):
              - Tuyến 01: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng - Bến xe Hội An
              - Tuyến 02: Kim Liên - Chợ Hàn
              - Tuyến 03: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng - Bến xe Ái Nghĩa
              - Tuyến 04: Đà Nẵng - Tam Kỳ
              - Tuyến 06: Đà Nẵng - Phú Đa
              - Tuyến 09: Thọ Quang - Quế Sơn 
       Các tuyến xe buýt trợ giá hoạt động từ tháng 12/2016:
              - Tuyến 05: Nguyễn Tất Thành - Xuân Diệu
              - Tuyến 07: Xuân Diệu - Phạm Hùng - Bến xe phía Nam
              - Tuyến 08: Hoa Lư - Phạm Hùng
              - Tuyến 11: Xuân Diệu - Siêu thị Lotte - Cao đẳng Việt Hàn
              - Tuyến 12: Thọ Quang - Công viên Biển Đông      
       Các tuyến xe buýt du lịch N1, N2:
              - Tuyến N1: Sân bay – Coco Bay
              - Tuyến N2: Sân bay – Chùa Linh Ứng – Sân bay (Tuyến buýt xoay tròn)

Theo danangbus.vn

1
Thông báo