TRIỂM LÃM
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Khu vực triển lãm bao gồm quầy trưng bày sản phẩm dịch vụ của khoảng 160 doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Mở cửa liên tục trong suốt 2 ngày diễn ra tại sự kiện, đây là nơi các doanh nghiệp có thể thử nghiệm tiềm năng sản phẩm, dịch vụ trương lai trên thị trường, quảng bá hình ảnh đồng thời tiếp cận với khách hàng, đối tác tiềm năng cũng như truyền thông trong nước và quốc tế.

Khu vực triển lãm là nơi 160 doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ. Mở cửa liên tục trong suốt 2 ngày diễn ra tại sự kiện, đây là cơ hội để các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể thử nghiệm tiềm năng của sản phẩm/dịch vụ tương lai trên thị trường, quảng cáo hình ảnh đồng thời tiếp cận với nhà đầu tư, khách hàng, đối tác tiềm năng và truyền thông trong nước và quốc tế.

Khu vực triển lãm được phân chia ra làm 07 phòng phục vụ cho 07 lĩnh vực công nghệ, gồm có:

  • Cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Công nghệ Nông nghiệp
  • Công nghệ Giáo dục
  • Công nghệ Y tế
  • Công nghệ Tiên phong và Tài chính
  • Công nghệ Du lịch và Dịch vụ ẩm thực
  • Công nghệ Tiềm năng